Dlaczego bat strzela?

Podczas wykonywania gwałtownego ruchu wzdłuż bata przesuwa się zaburzenie (fala), która przyspieszając przekracza barierę dźwięku. W efekcie słyszymy falę uderzenieniową.

 
Partnerzy
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013".